Plastične flaše za sokove, mineralnu i kiselu vodu, kao i za mnoge druge prehrambene proizvode u tečnom stanju. Mogu se koristiti i izvan prehrambene industrije.